media

Kada govorimo o sistemu učenja Marije Montesori mislimo na jedan poseban metod vaspitanja, gde se dete stavlja u centar i posmatra kao odrasla osoba. Po njenom uverenju detetu se mora omogućiti slobodan razvoj, gde se poseban akcenat stavlja na SAMOOBRAZOVANJE. Takav princip učenja neophodno je da se odvija u dobro "uređenoj" sredini, koja sadrži sve potrebne materijale za izvođenje određenih aktivnosti. Reč je o jednom drugačijem pristupu deci i samom vaspitanju deteta koje se razlikuje od tradicionalnog. Odlikuju ga karakterisitike koje kod dece imaju univerzalno značenje: sva deca imaju "UPIJAJUĆI UM", sva prolaze kroz razdoblja posebne osetljivosti, sva uče kroz igru i rad, i uče se samostalnosti i kreativnom ispoljavanju sposobnosti.

Marija Montesori je smatrala da je razvoj inteligencije osnova ljudskog razvoja, na kome se zasnivaju velikim delom svi ostali aspekti razvoja. Imajući u vidu da se do 5. godine života formira više od 50% mozga, ovo njeno shvatanje u današnje vreme dobija na značaju.


Pored razvoja inteligencije primena Montesori pedagogije omogućava detetu da sedne i radi sa nečim što ga interesuje duže vreme, čime se postepeno razvijaju pažnja i koncentracija, kao i osobine značajne ne samo za školu nego i za život.

Osnovna misao vodilja svih institucija koje su preuzele osnovne principe  MONTESORI pedagogije jeste -"PUSTITE DECU DA NAUČE SAMA".

Tako je nastao čitav niz važnih stavova od kojih izvajamo samo neke:

  1. Deca najviše upijaju i uče iz onog što ih okružuje.
  2. Ako dete stalno ohrabrujete, ono će imati veliko samopouzdanje.
  3. Poštujte dete koje odmara, posmatra aktivnosti druge dece ili razmišlja o nečemu. Nemojte ga terati da umesto toga radi neke druge aktivnosti. I deci je potrebno razmišljanje.
  4. Nikada nemojte govoriti loše o svom detetu. Umesto kritikovanja njegovog karaktera koncentrišite se na ono dobro u njemu. Tako neće biti mesta za ono loše.
  5. Uvek budite spremni da pomognete detetu kojem je potrebna pomoć i da se povučete u stranu kada vidite da se snalazi.
  6. Poštujte svoje dete čak i kada napravi grešku, tako će brže znati da je ispravi.
  7. Karakter dece ne razvija se toliko pod uticajem onoga što im se zapoveda, već više pod uticajem onoga što im se dopušta da čuju i vide.
  8. Najbolji način da se nešto nauči jeste - da se samostalno otkrije.
  • Dec 10, 2020
  • Komentari: 0