media

Nakon navršene prve godine života dete se pretvara u malog istraživača. Ono naslućuje uzročno-posledične veze i u stanju je da ponavlja postupak bezbroj puta kako bi razradilo neku ideju. Ova ponavljanja će ga usmeriti ka narednom koraku, a to je da nešto samo izmisli. Možda će to biti samo još jedna kula od kocki, ali za njega su, u ovoj razvojnoj fazi, bitni vežbanje i izazovi.

Nakon druge godine detetu treba igračka da bi dominiralo stvarnošću. Ono još uvek nije u mogućnosti da u glavi stvori praktičnu sliku, sačinjenu od događaja. Da bi bolje razumelo stvari dete u ovom uzrastu mora da se uživi, stvarajući zajedno sa svojim igračkama svet u kome ono određuje pravila.

Nekada se insistiralo na jasnoj razlici između dečaka i devojčica. Predlagati devojčicama isključivo lutke a dečacima samo automobile je vrlo isključiva stvar. Stručnjaci smatraju da u oba slučaja, ovakvo postupanje uslovljava slobodu igre i koči njihovu kreativnost.

Plišane igračke, kocke ili lopte sve, bez razlike, utiču na razvoj dečje mašte, zato pustite svoju decu da se zabavljaju kako god žele, nezavisno da li su devojčice ili dečaci.


od 11 do 18 meseci  


Omiljena igračka deteta u ovom periodu mogu biti kocke u boji, koje stavlja u pravu liniju ili slaže jednu na drugu. Ovo je i uzrast zainteresovanosti za zvukove: bubnjevi, metalofoni sa dirkama u boji itd.


od 18 do 36 meseci


U ovom periodu dete postaje samostalnije i voli sve igračke sa točkovima, od ručnih kolica sa jednim točkom pa sve do četvorocikla. Takođe, u ovom uzrastu dete ističe izvesni logički kapacitet i zanimaju ga igračke koje se kreću ako podigne određenu ručicu ili se otvaraju ako pritisne odgovarajuće dugme.
Sa dve godine dete poseduje sposobnost pamćenja,  seća se šta je radilo ranije i možete ga videti kako traži igračku koju je prethodnog dana koristilo. U ovom periodu se recimo slagalice svidjaju i dečacima i devojčicama. Uz pomoć njih uvežbavaju manuelne aktivnosti i razvijaju pažljivost.

Nakon navršene treće godine postaje vidljiva njihova urođena umetnička sposobnost, deca u ovom periodu uživaju da crtaju i boje.

Koje su omiljene igračke i igre vaših mališana?

  • Mar 14, 2019
  • Kategorija: Saveti
  • Komentari: 0